Betaling, forsendelse og retur

Betingelser for privat køb

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra KongKrudt.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og KongKrudt.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer købt hos KongKrudt overgår til dig som køber på leverings tidspunktet.

Reklamation

Køber skal gøre opmærksom på eventuelle fejl eller mangler ved leveringen fra KongKrudt, så snart det er konstateret, efter at køber har modtaget varen. Det en købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis køber opdager en fejl, skal køber indberette det så snart det er konstateret, efter modtagelsen af varen til Kongkrudt. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed begrænset af den holdbarhedsperiode som den pågældende varer har eller i henhold til købeloven max 2 år.

Pris og betaling

Hos KongKrudt kan du bestille dine varer online og betale via mobilepay eller bankoverførsel forud.

Levering og transport

Levering af varer fra Kongkrudt anses for sket, når sælger har afsendt varen.

Leveringstid

Leverings tid er i Danmark normalt 1 – 2 dage efter modtagelse af mobilepay eller bankoverførsel. Hvis du bestiller og betaler en varen i dag inden kl. 17,00 afsendes den som udgangspunkt den efterfølgende dag.

Fyrværkeri

Bemærk: fyrværkeri kan ikke bestilles til levering med fragtmand eller post, da det ikke er tilladt jf. dansk lov.

Bordbomber, isfontæner, trækpropper, hatte, konfettikanoner, knaldperler, spøg og skæmt, junior sortimenter uden væger, stjernekastere m.m. kan købes hele året.

Fortrydelsesret

KongKrudt yder 14 dages fuld fortrydelsesret, gældende fra den dag køber modtager varen. Fortryder køber købet, skal KongKrudt underrettes herom senest 14 dage efter den dag, køber modtog varen. Køber skal returnere varen i samme stand og mængde som den er modtaget. Varen pakkes forsvarligt ind og du skal selv betale retur forsendelsen af varen. For varer, der specifikt sælges med mere fordelagtige vilkår omkring fortrydelse, gælder de gunstigere vilkår frem for den almindelige fortrydelsesret. Ved tilbagelevering af købte varer, skal disse leveres i selv samme stand, som de er købt. For varer, der specifikt sælges under mere fordelagtige vilkår omkring fortrydelse, gælder de gunstigere vilkår frem for den almindelige fortrydelsesret.

Forbehold

På juletræer og fyrværkeri ydes der ikke nogen form for fortrydelse ret, disse varer sælges kun i en begrænset periode, ved bestilling af disse varer afskrives automatisk fortrydelses retten.

Der tages forbehold for tryk-/ tastefejl samt udgåede varer.

Betingelser for B2B køb

Ansvar

Bemærk det kundens eget ansvar at fyrværkeriet opbevares og anvendes efter lovens forskrifter.

Lovinformation: Sikkerhedsstyrelsen

Relateret information: Fyrværkeri.dk

Værneting

Købs og leveringsbetingelser for KongKrudt er underkastet dansk ret og enhver tvist mellem køberen og KongKrudt, i anledning af køberens køb af varer fra KongKrudt, skal afgøres ved retten i Næstved.

Særligt om erhvervskunder B2B

Returret ved B2B

Der er ingen returret med mindre andet er aftalt skriftligt på forhånd.

Reklamation og mangler ved B2B

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give sælger besked. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage om levering. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del.

Priser ved B2B

Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der ved en fejl er opgivet forkerte priser på hjemmesiden.

Uanset om det fremgår direkte af hjemmesiden eller ikke, er visse priser på www.KongKrudt.dk “tilbudspriser”. KongKrudt’s tilbudspriser er alene rettet mod private forbrugere, og KongKrudt forbeholder sig derfor ret til, at begrænse antallet af købte enheder til den angivne pris. Der er ikke som udgangspunkt begrænsning i mængden der kan købes, men alene mængden, der kan købes til den givne pris.

Vi anbefaler derfor, at man kontakter KongKrudt kundesupport, hvis du har brug for et større antal varer eller handler på KongKrudt med henblik på videresalg.

Bemærk at den ordrebekræftelse der tilsendes, således kun er en kopi af indkøbskurven og ikke vores endelige accept på at handlen gennemføres.

Immaterielle rettigheder ved B2B

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

Ansvarsbegrænsning ved B2B

Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

Ejendomsforbehold ved B2B

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt.

Levering ved B2B

Der leveres kun til adresser i Danmark dog med undtagelse af adresse på ikke bro faste øer.

Leverancer til Grønland indleveres til Royal Arctic Line i Ålborg, Ex works.

Leverancer til Færøerne indleveres til Faroe Ship, Østhavnsvej 37A, 8000 Århus C Ex works.

Fyrværkeri transporteres i henhold til ADR konventionen. – Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods.

Pantmærke og betingelser

Vi udsteder pant på følgende batterier i løssalg:

  • Batterier til og med 30 skud kr. 10,-
  • Batterier over 30 skud kr. 25,-
  • Batterier i sampak og sortimenter opnår ikke pantmærke.
  • Pantbatterier kan indløses og returneres den 2/1-2020 mellem kl. 12-16.

Vi tager imod alt det afskudte fyrværkeri, du kan opnå et gavekort til KongKrudt:

  • Batterier med kr. 10,- & kr. 25,- pantmærke.
  • Øvrige batterier kr. 5,-.
  • Samlet kan der maksimalt opnås et gavekort på kr. 300,-.
  • Gavekort kan indløses til køb af fyrværkeri hos KongKrudt i 2020.
  • Gavekortet kan ikke bruges til andre varer eller veksles til kontanter.

Kontaktoplysninger

KongKrudt

Præstø Landevej 77

4700 Næstved

CVR.: nr. 31481848

Forbehold for trykfejl, udsolgte varer, leveringssvigt samt erstatningsvarer med andet omslag i samme eller bedre kvalitet. Ligeledes kan mindre ændringer i sortimenterne forekomme. Der tages forbehold for udsolgte varer og ufremkommeligt vejr, ligesom der kan forekomme længere leveringstid i spidsbelastede perioder.